Bankovnictví 2020 v mezinárodním kontextu

Mezinárodní platební systém i aktuální situace ve světě budou klást značné nároky na proces transformace bankovního systému. Nelze očekávat, že finanční zájmové skupiny přivítají jakékoliv snahy o zvýšení transparentnosti a omezení centralizace bankovního systému s nadšením. Uvažujme nyní, že Česká republika se rozhodla k přechodu na B2020.

Mezinárodní převody kapitálu, nákupy a prodeje měn

Mezinárodní převody kapitálu dnes fungují na principu takzvaných „nostro“ a „vostro“ účtů. Případně dalších institucí vložených mezi banku příjemce a odesílatele. Nostro a vostro účty znamenají, že banky mají u sebe účty navzájem. Pokud Vám bude chtít Němec Ludwig poslat 1000 eur, dá ve své německé bance příkaz a ta připíše peníze na účet vaší české banky v německé bance Ludwiga. Vaše banka vám poté připíše peníze na váš účet a vy je můžete ve svém bankovnictví konvertovat na různé měny dle kurzu banky.

Pokud byste si svá eura převedli ve své bance na koruny, banka by na svém účtu u německé banky (nostro účet) držela eura a na vašem účtu by držela jejich vyjádření v korunách. To pro ni představuje kurzové riziko, protože pokud by se kurz koruny zvyšoval, pro banku by to znamenalo kurzovou ztrátu. Proto se bude banka snažit prodat koruny někomu jinému a získat opět 1000 eur ve svém účetnictví. Tím bude na obou stranách držet stejnou měnu a kurzové riziko jí nehrozí.

Toto je zjednodušený popis procesu pro jeho pochopení. V realitě je to samozřejmě o něco složitější. Důležité je rozumět tomu, že ve skutečnosti se žádné peníze nikam nepřesouvají a jedná se opět pouze o účetní zápisy. A že nyní může banka konvertovat eura na koruny i bez toho, že by nějaké koruny předtím vlastnila. Konverzí eur na koruny zaniknou v účetnictví banky eura a vzniknou koruny.

Tento mechanismus však v systému B2020 není povolený, neboť nové koruny může vytvářet pouze SCB. V B2020 tedy bude ekvivalentem tisíce eur na účtu české banky v Německu vždy 1000 eur na účtu v české bance. Budou se měnit pouze jejich majitelé. Tito si je budou moci koupit pouze za již existující české koruny na základě kurzu, se kterým budou souhlasit.

B2020 tedy bude muset být hybridní systém, který zvládne spolupracovat jak se současnou verzí bankovního systému, tak s novou. To ale není problém, neboť B2020 může fungovat i na infrastruktuře současného bankovního systému. Obchodní banky by v tomto případě držely stoprocentní rezervy.

Příliv zahraničního kapitálu a omezení měnových spekulací

Nejpravděpodobnější variantou naší budoucnosti je, že vlády a nadnárodní banky se pokusí z krize „protisknout“. Držitelé zahraničních měn je budou chtít vyměnit za měnu stabilnější. Budou je tedy chtít vyměnit za koruny, neboť celkové množství českých korun bude růst výrazně pomaleji než celkové množství dané zahraniční měny.

Zahraniční měny obchodní banky nebudou moci na koruny konvertovat, budou je moci pouze vyměnit. Pokud o danou zahraniční měnu nebude zájem, její kurz bude vůči koruně klesat. Koruna bude posilovat. SCB proto bude muset použít daňové a administrativní nástroje, aby dosáhla co nejvyšší stability měny, tj. omezila přísun zahraničního spekulačního kapitálu. Příjmy z této činnosti SCB jsou i příjmy státu, ale prioritní musí být omezení měnových spekulací a snaha o pouze pozvolné zvyšování kurzu koruny. Nikoliv příjmy SCB z této činnosti.

V současné době lidé a trhy reagují spíše na mediální prohlášení nežli na fakta. Globalistické zájmové skupiny rozhodně nebudou příznivci systému B2020, nebo systémů jemu podobných. Budou se snažit vyvolat v lidech představu, že pokud bude v naší zemi Bankovnictví 2020 zavedeno, tak to tuzemské ekonomice způsobí velké problémy, nebo dokonce zapříčiní její kolaps. Krátkodobě by tedy mohl kurz koruny i poklesnout. Pokles kurzu koruny může být způsoben i nejistotou v období reforem. Na všechny tyto možnosti musí být SCB a vláda připraveny.

Poskytování úvěrů v zahraniční měně

Obchodní banky mohou poskytovat úvěry i v jiné měně, než je jejich vlastní. Výplata úvěru i jeho splátky se pak přepočítávají pomocí konverzního kurzového mechanismu uvedeného výše. Ten, kdo si úvěr v cizí měně bere, spekuluje na to, že domácí měna bude posilovat a jemu se tak sníží splátky. Na tento přístup už doplatilo hodně dlužníků. U nás tato praxe není příliš častá.

Nikdo racionálně uvažující si nevezme úvěr ve měně, která posiluje vůči jeho domácí měně. Zároveň pokud by v Česku bylo aplikováno Bankovnictví 2020, česká SCB by automaticky zakázala vytvářet bezhotovostní peníze jiným subjektům, než je ona sama. Muselo by se tedy jednat o podvody zahraničních subjektů. Ani ty však nelze vyloučit. To opět směřuje k budoucímu provozování B2020 na zcela jiné platformě, než je ta dnešní. Na takové, která poskytne mnohem lepší transparentnost a efektivitu bankovního systému.

Bitcoin jako mezinárodní měna a budoucí vývoj bankovnictví ve světě

Americký dolar je účinným nástrojem k ovlivňování světové ekonomiky. Z principu nemůže být jako měna nezávislý. Je využíván jako domácí měna v USA a je využíván i v jiných zemích. Jeho celkové množství, stejně jako další politiky s ním spojené jsou dány rozhodnutím nikoliv nezávislých autorit.

V ideálním případě by jednotlivé státy měly mít vlastní měny a mezinárodní platební styk by probíhal prostřednictvím skutečně nezávislé měny, například bitcoinu. Ještě lepší by bylo, kdyby většina zemí nebo dokonce všechny postupně přešly na měnové systémy podobné B2020. V realitě však toto není příliš pravděpodobné. Spíše se dá očekávat, že v některých zemích se globalistickým zájmovým skupinám podaří prosadit jejich variantu jimi ovládaného a plně bezhotovostního bankovního systému. Svoboda a kvalita života obyvatel v těchto zemích se poté značně sníží.

B2020 lze provozovat i jako společný bankovní systém pro více států. Podstatné je, že dané státy k němu přistoupí dobrovolně a předem si dohodnou společná a transparentní pravidla, podle nichž budou vznikat nové peníze. Ekonomiky států i mentalita obyvatel musí být na velmi podobné úrovni. Více nemá smysl tuto možnost příliš rozebírat, neboť je na to zatím příliš brzy.

Závěr kapitoly

B2020 musí být schopno spolupracovat s mezinárodním bankovním systémem. SCB a vláda musí vnímat aktuální situaci ve světě a musí být připraveny použít vhodné nástroje k zajištění stabilního domácího bankovního prostředí i ekonomiky.