Petr Podobský

O autorovi knihy

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národní hospodářství. Čím jsem byl starší, tím více jsem si uvědomoval, že v médiích, politice a bohužel i na školách jsou prosazovány zejména ty teorie a myšlenky, které vyhovují především té nejbohatší elitě. Nikoliv však nám ostatním.

Při práci v bance jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je, když jsou veškeré firemní procesy podřízeny penězům. A když morální hodnoty a samotný smysl práce jdou stranou. S tím jsem se nemohl ztotožnit. Proto jsem po čase z banky odešel. Osobní vztahy, kterými jsem prošel, mě naučily, jak moc jsou lidé rozdílní. Životní zkušenosti mě postupně dovedly k poznání, že se jako lidstvo blížíme k nutné civilizační změně. Způsob mého myšlení se postupně začal měnit. Do svých třiceti let jsem se považoval za výhradně pravicově orientovaného ekonoma. V určité chvíli jsem však pochopil, že pravicové teorie nejsou odpovědí na vše a že je třeba hledat vyšší smysl našeho bytí. Začal jsem více spoléhat na svou intuici a zdravý selský rozum.

Psaní této knihy bylo mou osobní cestou k pochopení fundamentálních principů systému, ve kterém žijeme. Principů, které jsem dosud v žádné jiné knize popsány nenašel. Pokud si uvědomujete, že současné elity nás vedou špatným směrem, je tato kniha určena právě pro vás.


Mnou publikované články naleznete zde.

Má videa naleznete zde.

Petr Podobsky