Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo předchozí verze této knihy četli stále dokola. Dávali mi zpětné reakce a podnětné rady. Myslím si, že právě díky nim je tato kniha srozumitelná pro většinu čtenářů. A děkuji i vám, čtenářům, kteří jste ochotní se dozvědět něco nového a podělit se o tyto nově nabyté znalosti i s ostatními.

Pokud si přejete mou minulou i budoucí práci ocenit nebo podpořit darem, na stránkách banking2020.org v sekci „finanční dary“ najdete možnosti, jak tak můžete učinit. Děkuji vám.

Petr Podobský

(kniha poprvé zveřejněna 15.1.2021)