Návrh základních pravidel pro obchodní banky

Vzhledem k tomu, že komerční banky v systému Bankovnictví 2020 nemohou být sanovány, vznikne více skupin komerčních bank v závislosti na tom, jak rizikově se budou chovat. Každá skupina pak může být regulována jinou sadou pravidel. Na jedné straně spektra tak mohou vzniknout banky, které budou pouze spravovat účty klientů, nebudou poskytovat žádné půjčky a jejich příjmy poplynou pouze z poplatků. A na druhé straně spektra budou banky zabývající se velmi rizikovými investicemi. Vkladatel musí jasně vědět, do jak rizikové banky (rizikové skupiny) své prostředky vkládá a jak bude s jeho prostředky zacházeno v případě problémů se splácením půjček.

Na každou skupinu bank mohou být kladeny jiné nároky ohledně rezerv, které musí držet, nebo toho, jaké informace musí zveřejňovat a jak často. Nová malá banka si logicky nemůže vzít velký úvěr od SCB. Protože by mohla mít problém s jeho umořováním v případě, že by jí klienti přestali splácet půjčky. Dluhům vůči SCB bude muset komerční banka dostát vždy, i kdyby to mělo znamenat prodej veškerého jejího majetku a její zánik. Nová malá banka však může provozovat účty klientů a poskytovat P2P půjčky drobného rozsahu, jejichž případné ztráty může krýt ze svých zisků.

Způsoby monitoringu zdraví obchodních bank, výpočtu potřebných rezerv, nebo formát dat, která mají obchodní banky pravidelně poskytovat SCB, se vyvinou zcela přirozeně, praxí. Již nyní však lze definovat tři funkce, které budou obchodní banky plnit (v praxi bude jedna banka obvykle plnit více funkcí).

Provozní funkce – ta znamená pouze vedení klientských účtů a zprostředkovávání plateb. Pokud by banka poskytovala pouze tyto služby a neposkytovala půjčky, její příjmy by byly pouze z poplatků za bankovní operace.

Expanzní funkce – to je situace, kdy je pro komerční banku výhodnější využít prostředky od SCB než od vlastních vkladatelů. Splacením úvěru se zvýší celkové množství peněz v ekonomice v závislosti na hodnotách iSCB a kSCB.

Spořicí a investiční funkce – ta funguje na principu systému P2P. Na jedné straně budou lidé půjčovat peníze bance, aby si zhodnotili své úspory. A na straně druhé budou firmy požadovat prostředky na své investice. Vzhledem k tomu, že vklady nebudou kryté centrální bankou, budou se lidé více zajímat o zdraví banky, do níž své peníze uloží.

Způsob fungování bank, ale i podílových trhů se promění. Vše spěje k větší efektivitě a automatizaci procesů. Banku, která spravuje vklady klientů a žije pouze z poplatků, si nemůžeme představovat jako instituci sídlící v honosném sídle v centru města a s armádou úředníků. Její služby by musely být velmi drahé. Můžeme si ji představit spíše jako skupinu mladých programátorů s jedním kontaktním místem a splňující podmínky pro provozování banky. Velký počet malých komerčních bank zajišťuje stabilitu a efektivitu systému. Konkurence zajistí nízké ceny a vysokou kvalitu služeb. V případě velkých půjček se mohou malé banky spojit a rozložit riziko půjčky na menší části, které jsou schopné pokrýt. Pokud i tak zkrachuje jedna relativně malá banka, pro systém to v podstatě nepředstavuje zátěž.

V procesu transformace bankovních systémů bude největším problémem především lidstvo samotné. Respektive jeho nízká morálka. Je proto potřeba, aby veškeré procesy byly co nejvíce transparentní. Aby byly jasné odpovědné osoby a jasní majitelé nebo podílníci bank. Tresty za porušování nebo obcházení pravidel musí být velmi tvrdé. Osoby, které se proti systému B2020 záměrně prohřeší, z něj musí být navždy vyloučeny – bez jakékoliv možnosti se do oblasti bankovnictví vrátit. Tresty musí primárně dopadat na ty nejvýše postavené v daném procesu, nikoliv na nastrčené „figurky“. V případě, že daná banka i přes dohled SCB zkrachuje, veškerý majetek komerční banky a majetek jejích majitelů bude použit na úhradu závazků vůči SCB a vlastním vkladatelům. Prioritní je vypořádání závazků vůči SCB, aby nedošlo ke zvýšení množství peněz v ekonomice kvůli nesplaceným úvěrům. Vypořádání závazků vůči vkladatelům musí probíhat směrem vzhůru, to znamená, že nejdříve musí být vypořádány vklady těch nejmenších vkladatelů.

Závěr kapitoly

V systému Bankovnictví 2020 nesmí obchodní banky vytvářet nové peníze. Poskytují pouze půjčky. Veškeré úvěry, které si vezmou od SCB, musí vždy plně splatit. Podrobnější pravidla i druhy komerčních bank se vyvinou přirozeně. Proces transformace bankovnictví bude dán přístupem obyvatel a státních autorit. Je nutné dbát na transparentnost systému a tvrdé postihování těch, kteří budou mít snahu systém zneužívat ve svůj prospěch.