Proč číst tuto knížku?

Položili jste si někdy otázku, jestli systém, ve kterém žijete, je pro Vás výhodný? Trávíte svůj čas spíše tím, co děláte opravdu rádi, nebo ho trávíte více v práci? Cítíte se svobodní, anebo spíše svázaní splátkami hypotéky? Nepřipadá Vám divné, že i přes obrovský technologický pokrok, který lidstvo prodělalo, Vy musíte stále pracovat podstatnou část dne?

Věřím, že alespoň některou z těchto otázek jste si již položili.

Co kdybych Vám řekl, že z technického hlediska lze velmi snadno zařídit, abyste pracovali o polovinu méně, a přitom si mohli dovolit životní standard, který máte už nyní. Nebo dokonce vyšší. Myslíte si, že to není možné?

Je to možné. Jde jen o to, rozumět systému, ve kterém nyní žijeme. Jde pouze o pochopení prostého faktu, že dokud budou v naší zemi existovat soukromé instituce, které mohou samy vytvářet peníze, zatímco my ostatní si něco podobného dovolit nemůžeme, bude mezi námi a jimi vždy existovat nevyrovnaný vztah. Budeme mít stále málo volného času a budeme mít stále nedostatek finančních prostředků. Pro svou rodinu, na své koníčky nebo na cestování či sport.

Přestože některé informace, které získáte v této knize, se Vám budou zdát téměř neuvěřitelné, nejedná se o informace nijak nové. Pouze nejsou komunikované na veřejnosti. A dokonce ani mnou popisované řešení není úplnou novinkou. Ve světě již existují iniciativy, které se snaží prosadit změny velmi podobné zde navrženým. Je to proto, že stále více lidí si uvědomuje, že současný bankovní systém nám již neslouží dobře.

Náš bankovní systém však nebyl pouze špatný. Je to systém, který odpovídal a zatím stále ještě odpovídá současné úrovni naší civilizace. Ta je založená na principu konkurence a trvalém materiálním růstu. Bez těchto principů bychom nedosáhli současné technologické vyspělosti. Avšak oba tyto principy se nyní již vyčerpaly. A bude to právě nastávající krize, která nám ukáže, že v nich již nemůžeme dále pokračovat. A že je třeba hledat nové principy, kterými se bude naše společnost řídit. Nebude to změna ani lehká – ani krátkodobá.

Těmito novými principy jsou princip spolupráce a růst poznání. Poznání toho, kdo skutečně jsme a co je smyslem našeho života. Pro běžného člověka je spolupráce normálním jevem. Pomáháme svým rodinným příslušníkům, kamarádům a někdy i cizím. Nedovedeme si však zatím představit, že by na tomto principu mohla v budoucnu fungovat i naše ekonomika. Již nyní je ale mezi námi mnoho těch, kteří nutnost změny chápou. Odvracejí se od konzumního způsobu života a uvědomují si, že pro další vývoj naší společnosti je přechod ekonomiky od principu konkurence na princip spolupráce nevyhnutelný.

Budeme procházet transformačním obdobím, kdy naše civilizace bude fungovat na obou principech zároveň. A tomu musí odpovídat i bankovní systém. Systém, který bude stále podporovat konkurenci, ale bude distribuovat finanční prostředky daleko vyváženějším způsobem než doposud. Nebude rozevírat nůžky mezi chudými a bohatými a nebude nástrojem centralizace moci.

Současné elity, politici a ti, kteří si myslí, že mají ze současného systému prospěch, se přicházejícím změnám brání. A hledají cesty, jak prodloužit současný stav co nejvíc. Využívají svých finančních prostředků a mediálního vlivu. Nálepkují a zesměšňují ty, kdo mají jiný názor než oni. Manipulují s běžným obyvatelstvem tak, aby hlasovalo samo proti sobě.

Těžko se však dá manipulovat s někým, kdo rozumí prostředí, ve kterém žije. A takových je stále více. Je plně Vaší volbou, jestli věnujete jeden večer této knížce, abyste více porozuměli systému, který Vás obklopuje a zároveň odebírá značnou část Vaší energie. Můžete investovat jeden večer – a tím můžeme v budoucnu společně ušetřit měsíce, nebo dokonce roky našeho života. Ty roky, jež nyní věnujeme práci, kterou velká část z nás dělá pouze pro peníze. Nikoliv pro radost z této práce.

Změna je možná pouze tak, že se o informace zde získané podělíte s ostatními. Tyto informace se pak budou šířit dál. Dáte aktivně najevo, že si přejete změnu. Nemůžete se spoléhat na žádné politiky, média nebo samozvané spasitele. Ti Vám budou pouze házet klacky pod nohy.

A v tom je právě skryt mechanismus, díky kterému se nakonec princip spolupráce v naší civilizaci prosadí. Lidé se budou muset spojit dohromady, aby prosadili budoucnost, která bude výhodná pro ně. Současný systém totiž drží v rukách veškeré trumfy – kromě pravdy. Tato kniha ukazuje, co nám bankovní systém způsobuje, co je potřeba změnit a jakým způsobem.

Při psaní jsem dbal na to, aby byl text snadno uchopitelný pro co nejširší okruh čtenářů. Pokud i přesto bude některá kapitola pro Vás příliš „ekonomická“, tak ji jen rychle projděte, nebo přeskočte. Protože to podstatné je napsané tak, aby tomu rozuměl téměř každý. Knihu jsem rozdělil do tří částí. 1) Minulost a současnost, 2) Řešení a 3) Cesta z krize. Přeji Vám pěkné čtení a otevřenou mysl.

Petr Podobský