Technologie zajišťující transparentnost a efektivitu

Poté, co jsem se začal podrobněji zabývat kryptoměnami z pohledu ekonoma, došlo mi, jak zásadní změny přinášejí a jaké problémy řeší. O to víc mě mrzí, že většina obyvatel, včetně velké části tvůrců kryptoměn, je vnímá pouze jako cestu ke svému zbohatnutí.

Ovšem to, že lidé s daným prostředkem zacházejí nějakým způsobem, neznamená automaticky to, že se změní i jeho podstata. Vypovídá to pouze o charakteru dotyčných lidí. Při vystřelení ceny bitcoinu nad 20 tisíc dolarů za 1 BTC v prosinci 2017 přirovnávala řada komentátorů bitcoinové „šílenství“ k tulipánové horečce v letech 1634 až 1637. To je správné pouze z pohledu přístupu lidí k bitcoinu. Nikoliv z pohledu jeho samotné podstaty. Krásné květiny budou mít zcela jiný dopad na vývoj lidstva než nová technologie.

Bankovnictví 2020 je soubor pravidel, který lze implementovat do stávající bankovní technologické infrastruktury téměř bez jejích změn. Obchodní banky by fungovaly na principu stoprocentních rezerv. Nicméně nesoulad mezi skutečností a účetní realitou a nízká transparentnost současných bankovních procesů si do budoucna vyžádají i technologické změny. Na následujících řádcích stručně představím nejzásadnější nové technologie a jejich přínos pro bankovnictví. Systém půjček P2P je podstatnou složkou Bankovnictví 2020 a bude představen v druhé části kapitoly.

Bitcoin (BTC) – je nejznámější z kryptoměn. Vznikl jako vůbec první kryptoměna a jeho tvůrce není znám. Dotyčný autor veřejně publikoval princip fungování a samotný zdrojový kód bitcoinu. Jeho podstatou je blockchain, což je řetězec informací, který se tvoří na základě výpočetní síly počítačů v dané síti. Bitcoin má v blockchainu uloženy informace o transakcích a ty jsou dohledatelné a neměnné. Samotný bitcoin se však může díky blockchainu i vyvíjet. K jeho vývoji je potřeba dosáhnout určitého konsenzu v síti, který je dán právě výpočetním výkonem počítačů v síti zapojených. Blockchain je základem většiny současných kryptoměn a právě v blockchainu spočívá hlavní přínos bitcoinu lidstvu. Podstatné je, že tato technologie zvyšuje transparentnost systému, neboť každý si může ověřit, jestli dané tvrzení je pravdivé. Zájmové skupiny tak nemohou data ohýbat ve svůj prospěch.

btc

Bitcoin ani blockchain nejsou pro fungování Bankovnictví 2020 nutně potřeba, mohou však k jeho efektivnímu fungování významně přispět. To je otázka pro programátory. Z pohledu ekonoma je samotný bitcoin cosi jako elektronické zlato. Představuje jednu z alternativ, kam se lze uchýlit při znehodnocování měn. V budoucnu může hrát i roli mezinárodní měny, zprostředkovávající mezinárodní platební styk u částek s velkými objemy. To však závisí primárně na přístupu lidí.

Ethereum (ETH) – je druhou nejznámější kryptoměnou, její koncept navrhl ruský programátor Vitalik Buterin.1 Nejedná se však ve své podstatě o měnu, nýbrž o „smart kontrakty“. Tyto kontrakty umožňují automatické vykonání určité akce po splnění nějaké podmínky. A to opět transparentně, se značně ztíženou možností procesy manipulovat v něčí prospěch. Technologie Etherea je využívána programátory pro výstavbu dalších systémů. Mohou to být různé formy chytrých elektronických smluv, podílových listů, půjček atd. A to je velmi zajímavé, protože nynější způsob fungování trhů akcií, dluhopisů i půjček bude zcela změněn. Současné instituce se tomuto trendu logicky brání, protože nechtějí být nahrazeny efektivnější alternativou. Oddalují tak svůj konec.

btc

V současnosti existují tisíce druhů kryptoměn. V drtivé většině bylo primárním cílem jejich tvůrců dosažení zisku na úkor důvěřivců, ale i spekulantů. Minimálně 99,9 % kryptoměn bylo vytvořeno pouze s cílem dosažení zisku. V budoucnu tedy zaniknou. Některé kryptoměny jsou však aktivně využívány a řeší nějaký problém. Není podstatné, jestli zrovna bitcoin nebo ether změní svět. Podstatné je to, že vznikly nové technologie a nové přístupy k řešení problémů společnosti. Povrchní pohled většinové populace na tyto technologie nemění jejich podstatu ani to, co přináší. Nejhodnotnější a nejlépe pochopitelné informace o Bitcoinu a Ethereu poskytuje řecký konzultant a propagátor bitcoinu Andreas M. Antonopoulos.2

Půjčky P2P jako základní složka systému Bankovnictví 2020

V Bankovnictví 2020 komerční banky nemohou vytvářet nové peníze. Je však potřeba, aby i nadále mohly poskytovat půjčky a měnová zásoba mohla růst. Poskytování půjček řeší systém P2P – lidé půjčují lidem. Tato forma půjčování finančních prostředků existovala již před příchodem počítačů. Jako vždy, důvěryhodnost P2P banky byla závislá zejména na charakteru těch, kteří ji provozovali. Asi největší boom P2P půjček zaznamenala Čína. Zároveň však také zažila obrovské protesty vkladatelů do P2P bank poté, co byly vytunelovány.3 Opět se jedná primárně o problém lidské morálky, nikoliv systému samotného. Regulace a dohled ze strany státní centrální banky jsou potřeba i v případě Bankovnictví 2020. Řada odborníků ze současných významných bank vidí systém P2P, ale i výše uvedené technologie jako budoucnost našeho bankovního systému.4

Jak funguje P2P banka?

P2P banka zprostředkovává vztah mezi subjekty poskytujícími finanční prostředky a subjekty půjčky požadujícími. Ti, kdo prostředky poskytují, si mohou v systému P2P banky navolit pro ně optimální kombinaci rizika a výnosu. Kvůli rozložení rizika poskytovatelé zpravidla rozdělují své prostředky do více půjček zároveň, případně tak učiní samotný systém banky. Banka ocení rizikovost žadatelů o půjčky a rizikovost jejich projektů úrokovou sazbou. Rozdíl mezi úroky, které přicházejí od dlužníků, a úroky, které vyplácí banka poskytovatelům vkladů, je ziskem banky. Banka může poskytovat půjčky i ze svých vlastních prostředků. Pokud některý dlužník není schopen půjčku splácet, zpravidla se snižuje příjem vkladatele. Způsob, jakým banka řeší nesplácené půjčky, se v jednotlivých bankách může lišit. Ztráty může banka hradit ze svých zisků, ale může je přenést i na vkladatele. Záleží na podmínkách banky. Pro lepší představu uvedu následující příklad.

Příklad 6 – vklad do P2P banky

Máte k dispozici 100 tisíc Kč, které nechcete nechat ležet ladem. Nechcete o ně však ani přijít. Před samotným vkladem do banky musíte tedy zhodnotit rizikovost P2P banky. Banka s dlouhou historií, zaměřující se spíše na konzervativní investice a navíc pod dohledem centrální banky, bude logicky méně riziková, než nová P2P banka slibující vysoké zisky na rizikových projektech, bez případného dohledu centrální banky. Obě banky budou nabízet různě rizikové projekty v rámci svého portfolia. Vaše volba bude výsledkem vašich osobních preferencí.

Rozhodnete se vložit své peníze do zavedené banky a peníze si rozdělíte na dvě části po 50 tisících. První část vložíte do málo rizikových projektů, které vám budou úročit vklad 5 % ročně. Druhou část vložíte do rizikovějších projektů, které vám budou úročit vklad 10 % ročně. První část vašeho vkladu splácejí dlužníci podle plánu a váš výnos je tedy slíbených 5 procent. V případě druhé části vašich prostředků má část dlužníků problémy se splácením a na základě vnitřních pravidel banky se výsledná úroková sazba snížila na 8 % ročně. Celkem jste tedy získali 6500 Kč za rok na úrocích (50 000 x 0,05 + 50 000 x 0,08 = 2500 + 4000 = 6500).

Rozdělení prostředků jste provedli pro případ, že by měla v případě rizikovějších půjček problém se splácením větší část vkladatelů; výsledná úroková míra by se tak mohla dostat pod 5 procent. Případně byste mohli přijít i o část svého vkladu.

Technologie půjčování peněz P2P řeší způsob ukládání, zhodnocování a půjčování finančních prostředků. Sama o sobě však neřeší růst množství peněz v ekonomice v závislosti na růstu energie. To vysvětlím v následující kapitole, která popisuje samotný ideový návrh Bankovnictví 2020.

Závěr kapitoly

Nové technologie zlepší transparentnost a efektivitu bankovních systémů. V současné době jsou stále testovány a vylepšovány. Způsob nakládání obyvatelstva s těmito technologiemi nic nemění na jejich podstatě. V systému půjček P2P pocházejí veškeré půjčené prostředky z vkladů nebo vlastních zdrojů.


  1. Vitalik.ca
  2. Aantonop.com
  3. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3006170/chinas-p2p-lending-market-could-be-decimated-year-amid
  4. Například Andrew G Haldane (Bank of England) Finance version 2.0, dostupný na https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2016/andy-haldanes-opening-remarks-at-london-business-school-centre-for-corporate.pdf, nebo Matt Hammerstein (Barclays).