Stejní lidé, kteří mají na současných problémech největší podíl nám vnucují jejich "řešení"

Honba za penězi, osobním prospěchem a ekonomika fungující pouze na principech konkurence a konzumní společnosti jsou hlavním zdrojem současných problémů. To je názor můj, ale i spousty dalších lidí. Běžný člověk sice nakupuje a spotřebovává, ale také třídí odpad, pomáhá svým příbuzným a občas i finančně přispěje na nějakou věc, o které si myslí, že je dobrá. Sociopat toužící po moci a penězích má však své priority nastaveny jinak než běžný člověk.

Světové elity a politici nám stále dokola zdůrazňovali, že kola ekonomiky se musí točit. HDP musí stále růst. Je to logické. Jejich příjmy jsou tvořeny prací běžného obyvatelstva. Pod záminkou pandemie však světové elity náhle otočily. Podnikat již mohou jen někteří. Některá odvětví je potřeba odstranit a jiná podpořit. Údajně v zájmu záchrany světa. Politici je jako vždy následují. Ti, kteří se dívají na svět pouze pravicovým (kapitalistickým), nebo naopak levicovým (socialistickým) pohledem, si současné dění vysvětlují různými způsoby. Často si myslí, že se jedná o boj levice proti pravici. A stejným způsobem si vysvětlují i nepokoje na západě nebo průběh amerických voleb.

Co je World Economic Forum?

Světové ekonomické fórum vzniklo v roce 1971, původně pod názvem „Evropské manažerské fórum.“ Jeho zakladatel Klaus Schwab pozval na první setkání do švýcarského Davosu 444 vedoucích pracovníků západoevropských firem. Konalo se pod záštitou Evropské komise a evropských průmyslových sdružení. WEF je financováno asi tisícovkou velkých firem, zpravidla korporací.1 Setkávají se zde světové elity i politici. Samotné WEF se netají tím, že chce určovat budoucí podobu světa. Následující text, obrázky a citace jsou převzaty z oficiálních kanálů WEF na sociálních sítích a z jeho webových stránek.

Ústředním tématem WEF je v současné době tzv. velký reset – „Great reset“. Podle WEF představuje současná pandemie jedinečnou příležitost a zároveň nutnost, jak změnit celou světovou ekonomiku. Objevují se v něm různé líbivé fráze o záchraně klimatu a naší planety, se kterými by se dalo i souhlasit.

Klaus Schwab
Klaus Schwab: "Pandemie reprezentuje unikátní příležitost ke změně našeho světa." (volný překlad)2

Poté ovšem WEF zveřejnilo videa, která více vysvětlují, jak si globální elity tento reset představují. Zmíním pouze jedno a z něj to nejpodstatnější. Raději zdůrazním, že se jedná o oficiální zdroje WEF, nikoliv o nějaký „ujetý“ konspirační materiál.

„Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Vše, co budete chtít, si pronajmete…“

World Economic Forum3

To je asi to nejabsurdnější prohlášení z celého videa. Dále jsou ve videu zmíněny různé progresivní myšlenky, na které se můžete podívat sami. Za zmínku však stojí to, že budete muset přijímat migranty a že světovým lídrem bude blíže nespecifikovaná organizace skupiny národů.

Nebudete nic vlastnit
Oficiální video WEF
http://www.banking2020.org/download/wef-2030.mp4

Klaus Schwab ve své knize „COVID-19: Great reset“ popisuje způsob řešení úvěrového problému. Vaše dluhy budou odpuštěny, pokud předáte veškerý svůj osobní majetek do rukou zatím nespecifikovaného správního orgánu.

Další zásadní myšlenkou WEF je tzv. univerzální příjem. Ten v podstatě znamená vyplácení finančních prostředků lidem za nicnedělání. Jestli někdo očekává, že vlády by vyplácely tento příjem všem bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek, tak je poněkud naivní. Je důležité si říci, že k těmto a dalším myšlenkám WEF se v současné době hlásí velká většina evropských politiků. Někteří se dokonce výše zmíněnou knihou chlubí.

Hodně lidí si myslí, že výše uvedené myšlenky, které propaguje WEF, představují snahu o zavedení utopické komunistické ekonomiky (všichni vlastní vše). Členové extrémně levicových organizací, jako je např. BLM či Antifa, často věří, že bojují za lepší a spravedlivější svět. Bojují proti současnému systému, který způsobuje rozdíly v příjmech obyvatelstva, znečišťování planety a rasovou diskriminaci. Bohužel si však neuvědomují, že bojují na straně těch, kteří jsou za tyto problémy zodpovědní nejvíce – přičemž jejich cílem rozhodně není spravedlivější svět.

Ekonom Karl Marx, kterým příznivci levice často argumentují, byl reakcí na svou dobu. Přestože jsou jeho ekonomické teorie značně nedotažené, bylo jeho cílem pomoci běžnému obyvatelstvu. Globalisté však nikdy takový cíl neměli. Cílem globalistů bylo vždy prosazování jejich vlastních zájmů. Někteří si zatím stále myslí, že globalismus znamená podporu mezinárodního obchodu. Nikoliv. Globalismus ve skutečnosti znamená prosazování zájmů korporací a bank. A prosazování demagogických myšlenek různých mezinárodních vizionářů, filantropů a sociopatů.

Skutečným cílem globalistů je snaha o vytvoření maximální závislosti obyvatelstva na jimi vytvořeném systému. Oni mají být vlastníky téměř veškerého majetku a jejich poddaní (tedy vy) se mají mít dobře podle toho, jak budou poslušní.4 Univerzální příjem mají obdržet pouze ti, kdo přistoupí na pravidla jejich hry. Globalisté tedy ve skutečnosti chtějí ještě více posílit současný „novodobý feudalismus“. Nikoliv zavést komunismus. Myslím si, že tato jejich snaha je čím dál více zřetelná.

Hlavní síla globalistů spočívá v tom, že úspěšně matou jak běžné obyvatelstvo, tak i spoustu intelektuálů a ekonomů. Předstírají, že chtějí vyřešit problém, ale ve skutečnosti se jedná o strategii k dosažení jejich cílů. Na WEF promlouvá spousta ekonomů, kterým já osobně věřím jejich snahu o zlepšení poměrů. Bohužel si neuvědomují, že některé teorie, jež hlásají, jsou jim dlouhodobě podsouvány těmi, kdo se v dané problematice vyznají mnohem lépe. Někteří ekonomové se stále pohybují ve svých levicových nebo pravicových teoriích, ale finančnímu systému a bankovnictví již bohužel tolik nerozumí.

Globalisté ale bankovnímu systému, jejž z velké části sami řídí, rozumějí velmi dobře. A vědí, že blížící se problémy současného bankovního systému pro ně představují okno příležitosti, při kterém se budou snažit lidem vnutit svůj vlastní bankovní systém. Jimi ovládaný. Nechtějí, aby státy mohly vytvářet peníze ve prospěch svého obyvatelstva, bez jejich vlivu. Chtějí, aby co nejvíce vytvářených finančních prostředků připadlo jim samotným, nikoliv běžným lidem. Oni chtějí určovat, kdo peníze dostane a kdo nikoliv. Oni chtějí určovat, kdo může podnikat a kdo ne. Nejde jim tedy ani o podporu ekonomiky.

Blížící se problémy evropské měnové unie

Bývalý řecký ministr financí Yanis Varoufakis, který sám sebe označuje za socialistu, je populární zejména tím, že umožňuje běžným lidem nahlédnout pod pokličku světového politického dění. Yanis Varoufakis často cituje dřívějšího francouzského levicového politika a později i prezidenta Francoise Mitteranda:

„My (s Helmutem Kohlem5) v současné době nemáme sílu na to, abychom založili federální unii. Ale máme sílu založit měnovou unii. A až měnová unie zkrachuje, tak lidé nebudou mít jinou volbu, než založit federální unii.“6

Yanis Varoufakis, The Euro has been never more problematic

Yanis Varoufakis Yanis Varoufakis, bývalý řecký ministr financí7

Projev Varoufakise není jediný zdroj výše uvedeného citátu. Zároveň spousta ekonomů dopředu upozorňovala na to, že evropská měnová unie nemůže dlouhodobě fungovat. Například proto, že země unie nemají společný dluh. Já však chci upozornit na něco trochu jiného.

Je třeba si uvědomit, že měnový (bankovní) systém je cosi jako krevní oběh v lidském těle. Začne-li kolabovat krevní oběh, začne kolabovat celé tělo. Problémy bankovního systému tedy zákonitě způsobí velké problémy v ekonomice. Krachy firem. Propouštění. Nemožnost obyvatel splácet své dluhy. Rozvody. Sebevraždy a tak dále. Pokud je někdo ochoten jít touto cestou, aby dosáhl svých cílů, očividně mu na ostatních příliš nezáleží. Takto uvažuje pouze sociopat. A tímto způsobem, podle mého názoru, uvažují prakticky všichni vrcholoví globalisté.

V příštích letech (psáno v roce 2020) se podle mého názoru začnou výrazněji projevovat nedostatky současného bankovního systému. Můžeme se dočkat i krachu některých bank v EU. Ti, kdo se v bankovnictví pohybují na vyšších místech a rozumějí mu, toto již delší dobu tuší.

Zhruba před třemi lety bylo obyvatelstvo zabývající se kryptoměnami překvapeno vyjádřením Evropské komise ke kryptoměnám. Komise v podstatě řekla, že kryptoměny jsou zajímavá technologie a že jistě mají budoucnost. V krypto komunitě zavládlo nadšení. Příznivci kryptoměn si toto vyjádření vysvětlili tak, že EU jim poskytne větší svobodu v oblasti bankovnictví. Každý se dívá na realitu svým úhlem pohledu.

Ve skutečnosti si špičky EU byly již v té době vědomy blížících se problémů současného bankovního systému. Technologie, kterou kryptoměny nabízí, pro ně představují jedno z možných řešení. Mohou například nahradit současné euro eurem pouze elektronickým. Kontrola měny je základní nástroj moci každé vlády. Kryptoměny přinášejí vládám (nebo spíše globalistům) další možné nástroje, jak dosáhnout ještě větší kontroly nad bankovním systémem. Zrušení hotovosti. Sledování toků peněz. Možnost podmínit příjem nebo odeslání peněz různými podmínkami. Možnost kdykoliv zrušit finanční prostředky nepohodlných osob. To vše kryptoměny nabízejí. Záleží na tom, jak je systém nastaven. Není důležitá technologie samotná, ale to, jakým způsobem je lidmi využívána.

Řešením současných a blížících se problémů je tedy podle globalistů ještě důraznější aplikace toho, co tyto problémy způsobilo. Ještě větší centralizace a kontrola bankovního systému z jejich strany. Myslím si, že z jejich kroků je to jasně vidět. Čím jsou cíle globalistů viditelnější, tím více lidí si je uvědomuje. A tím více lidí vnímá ideologii globalismu negativně.

Závěr kapitoly

Nástrojem současných elit je zejména manipulace: Běžným obyvatelstvem. Těmi, kteří jim slouží. I těmi, kdo věří jejich dobrým úmyslům. Každé nepohodlné informace nebo fakta jsou médii často označeny za konspirace. Reálné dopady politik globalistů si uvědomuje stále více obyvatel planety. Bankovní systém je jedním z hlavních nástrojů jejich moci.


  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Světové_ekonomické_fórum
  2. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a- great-reset/
  3. Video již bylo z Twitteru WEF smazáno. Nejspíše kvůli výrazně negativní reakci těch, kteří ho zhlédli. Spousta nezávislých youtuberů o něm mluví. Můžete si ho přehrát na odkazu pod obrázky z videa.
  4. Klaus Schwab ve své knize COVID-19: Great reset zmiňuje různé nástroje kontroly společnosti. Musíme se smířit s tím, že naše svobody budou omezeny.
  5. Politik a tehdejší kancléř západního Německa.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=rhSg9X3q2gc od minuty 24:00
  7. https://www.freemag.one/2016/02/19/recky-bruce-willis-bojuje-za-demokracii-a-marxismus/